You are currently viewing Jak działa terapia biorezonansem?

Jak działa terapia biorezonansem?

Terapia biorezonansowa (BRT) to nieinwazyjna terapia wykorzystująca biofizykę organizmu. Nie koliduje z konwencjonalnymi metodami leczenia i jest odpowiednia dla dzieci i niemowląt, a nawet wrażliwych pacjentów.

Co leczy?

Terapia biorezonansowa przyniesie korzyści prawie każdemu schorzeniu. Dzięki BRT można zwalczać podstawowe przyczyny chorób przewlekłych i zwyrodnieniowych.

BRT jest najbardziej znana z leczenia czynników stresogennych, które mogą przyczyniać się do chorób. Niektóre typowe objawy stresorów środowiskowych obejmują ogólne bóle, zmęczenie, rozstrój trawienny, zaparcia, wypryski skórne lub po prostu ogólne złe samopoczucie.

Stresory środowiskowe

W dzisiejszym współczesnym świecie istnieje nieskończona liczba zewnętrznych stresorów środowiskowych. Obejmują one pestycydy i toksyny chemiczne, środowiskowe, promieniowanie i pola elektromagnetyczne, metale toksyczne, tworzywa sztuczne, stosowanie leków, które wszystkie trafiają do naszego powietrza, żywności lub wody pitnej. Te zanieczyszczenia powodują zakłócenia w normalnych procesach biologicznych i toksycznie „obciążają” nasze systemy. Nasz organizm może do pewnego stopnia poradzić sobie z tymi stresorami, ale kiedy jest ich za dużo, rezultatem jest choroba.

Co robi BRT?

Leczenie BRT pomoże organizmowi zmniejszyć jego obciążenie toksynami lub stresem i przywrócić „samoregulację”, zwiększając zdolność organizmu do leczenia i samonaprawy.

Jak to działa?

Teoria stojąca za BRT mówi, że każda komórka w ciele rezonuje z określoną częstotliwością, podobnie jak kamerton rezonujący i wytwarzający falę akustyczną. Grupy komórek (na przykład narząd) rezonują na swoich częstotliwościach, wytwarzając pole elektromagnetyczne i unikalne wzorce częstotliwości.

W normalnych warunkach fizjologicznych organizm synchronizuje różne procesy oscylacyjne (falowe). Jednak gdy pojawią się stany patologiczne, nastąpi zakłócenie lub nasilenie tych fal, prowadzące do choroby. Przykładowo, takie stany chorobowe mogą wystąpić z powodu przewagi pobudzenia (stresu patologicznego), skutkującego zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i wynikającą z tego anomalią chorobową.

BRT opiera się na teorii, że komórki komunikują się ze sobą za pomocą biofotonów lub „błysków światła” (promieniowania fotonowego) przy określonych częstotliwościach. Badacze zajmujący się biofizyką uważają, że biofizyka organizmu kontroluje poziom biochemiczny, który z kolei kontroluje biologiczną strukturę narządów.

BRT manipuluje tymi częstotliwościami, aby poprawić stan zdrowia jednostki. Czyni to poprzez regulację w dół niezdrowych częstotliwości i regulację w górę zdrowych częstotliwości.

Czy to jest bezpieczne?

BRT to nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna terapia, którą można stosować w każdym wieku.

W zdecydowanej większości przypadków BRT jest bardzo dobrze tolerowany. Jest stosowany u szerokiego grona ludzi, od niemowląt po dorosłych, od ponad 25 lat.

Niektóre zabiegi mogą prowadzić do krótkotrwałych reakcji. Mogą to być:

  • bół głowy,
  • lekkie nudności,
  • lub zmęczenie.

Efekty te nie powinny trwać dłużej niż 24 godziny i można je zmniejszyć, pijąc dużo czystej, przefiltrowanej, niskozmineralizowanej wody.

Efekty uboczne są postrzegane jako oznaka działania kuracji. Nazywa się to reakcją regeneracji. Nawet jeśli są trochę niewygodne, ponieważ jest to dowód na proces gojenia.

Jak wygląda zabieg?

Mogę mieć wrażenie, że podczas leczenia nic się nie dzieje; jednak coś dzieje się wewnątrz. Reakcje regeneracyjne są oznaką, że organizm wykorzystuje informacje otrzymane od BRT.

Zwykle potrzeba co najmniej 3 – 6 sesji, zanim pacjenci zaczną odczuwać oznaki poprawy.

Dowiedz się więcej o naszych zabiegach

Jak powstał BRT?

BRT ma swoje korzenie w latach siedemdziesiątych XX wieku wraz z dr Franzem Morellem, niemieckim lekarzem, który stosował homeopatię w swojej praktyce. Homeopatia to „terapia informacyjna”, której jednym z założeń jest to, że woda ma pamięć. Leki homeopatyczne wykorzystują informacje zawarte w substancjach wielokrotnie rozcieńczonych w wodzie. Dr Morell zastanawiał się, czy możliwe byłoby rozwinięcie rodzaju „elektronicznej homeopatii”.

Dr Morell rozpoczął współpracę ze swoim zięciem inżynierem elektronikiem Erichiem Rasche oraz biofizykiem dr Ludgerem Mersmannem. Wspólnie opracowali filtr do oddzielania sygnału elektromagnetycznego „choroby” od „zdrowego” sygnału elektromagnetycznego w 1977 r. Doprowadziło to do powstania urządzenia do terapii biofeedback o nazwie MORA, wykorzystującego elektrody na skórze. Te zbierały informacje energetyczne, modyfikowały je i przekazywały z powrotem pacjentowi, aby wzmocnić „zdrowe” energie w ciele i anulować energie „choroby”.

Jak długo trwa leczenie?

Typowa 60-minutowa sesja zabiegowa będzie łączyła kilka programów terapeutycznych, z których część wykorzystuje informacje pochodzące z organizmu, a część z substancji. Zmieniona informacja jest odtwarzana z powrotem do ciała przez dużą matę elektromagnetyczną, która pokrywa kręgosłup pacjenta. 

Dodaj komentarz